Vật liệu xây dựng

title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Công văn 8209/SXD-VLXD ngày 30/7/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai, phổ biến Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Thứ ba, 03/08/2021, 01:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 30/7/2021, Sở Xây dựng có Công văn 8209/SXD-VLXD về việc triển khai, phổ biến Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Đính kèm file: Công văn 8209/SXD-VLXD.

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 760
Tin đã đưa