Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 10790/SXD-VLXD ngày 20/7/2017 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch terrazzo do Quacert chứng nhận hợp quy
Chủ nhật, 30/07/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Quyết định số 4074/QĐ-QUACERT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) về việc hủy hiệu lực Giấy chứng nhận hợp quy số 1453 mã số 1453-16-00 ngày 15 tháng 3 năm 2016, có giá trị đến ngày 14 tháng 9 năm 2018 và hủy quyền sử dụng dấu hợp quy số 1453-16, đối với sản phẩm gạch terrazzo ngoại thất loại 1, kích thước (400x400x30) mm do Công ty TNHH Một thành viên Ngân Sơn sản xuất tại địa chỉ 480/12/15 Hoàng Hữu Nam, Tổ 1, khu phố Giãn Dân, phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, vì hệ thống quản lý chất lượng không được duy trì có hiệu lực.

           Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 17 – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

Kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2017, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tại Thông báo số 5663/TB-SXD-VLXD ngày 06 tháng 4 năm 2016 đối với sản phẩm gạch terrazzo hai lớp ngoại thất, loại 1, kích thước (400x400x30) mm của Công ty TNHH Một thành viên Ngân Sơn.

Đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Ngân Sơn:

- Khẩn trương gửi báo cáo về sự không phù hợp cho Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 31 tháng 7 năm 2017 dẫn đến việc thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy nêu trên; kết quả thực hiện khắc phục, thực trạng hoạt động sản xuất hiện nay, việc đánh giá chứng nhận hợp quy với đơn vị khác (nếu có).

- Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa; phải thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

- Sản phẩm gạch terrazzo nêu trên của Công ty TNHH Một thành viên Ngân Sơn chỉ được lưu thông trên thị trường khi có Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định cấp và công bố hợp quy theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do Công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh doanh không phù hợp trong giai đoạn bị thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử dụng dấu hợp quy.

Số lượng lượt xem: 242
Tin đã đưa