Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 11144/SXD-VLXD ngày 14/9/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm cửa đi, cửa sổ - cửa kim loại do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 chứng nhận hợp quy
Thứ sáu, 14/09/2018, 06:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 11144/SXD-VLXD ngày 14/9/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm cửa đi, cửa sổ - cửa kim loại do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 chứng nhận hợp quy gửi Công ty TNHH Hà Hoàng Long

Số lượng lượt xem: 349
Tin đã đưa