Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 11145/SXD-VLXD ngày 14/9/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 cấp
Thứ sáu, 14/09/2018, 06:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 11145/SXD-VLXD ngày 14/9/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 cấp

Nguồn: Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 336
Tin đã đưa