Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 11220/SXD-VLXD ngày 18/9/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 chứng nhận hợp quy
Thứ sáu, 21/09/2018, 07:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 11220/SXD-VLXD ngày 18/9/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 chứng nhận hợp quy

Số lượng lượt xem: 290
Tin đã đưa