Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 1179/SXD-VLXD ngày 27/01/2022 của Sở Xây dựng về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu theo hình thức trực tuyến; hướng dẫn quy định về miễn giảm kiểm tra
Thứ sáu, 18/02/2022, 03:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 27/01/2022, Sở Xây dựng có Công văn số 1179/SXD-VLXD về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu theo hình thức trực tuyến; hướng dẫn quy định về miễn giảm kiểm tra.

Tải Công văn số 1179/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 594
Tin đã đưa