Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 11856/SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cát tự nhiên và báo cáo định kỳ theo Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Thứ năm, 02/12/2021, 03:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 26/11/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 11856/SXD-VLXD về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cát tự nhiên và báo cáo định kỳ theo Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đính kèm file: Công văn số 11856/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 207
Tin đã đưa