Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 12122/SXD-VLXD ngày 08/10/2018 của Sở Xây dựng v/v cung cấp thông tin tình hình sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây không nung
Thứ tư, 10/10/2018, 05:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 12122/SXD-VLXD ngày 08/10/2018 của Sở Xây dựng v/v cung cấp thông tin tình hình sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây không nung

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 714/VLXD-DBQH ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng về việc đề nghị cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ gạch đất sét nung và vật liệu xây không nung (VLXKN) trên địa bàn để phục vụ cho việc “Nghiên cứu xác định thị phần gạch không nung ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020” nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu phát triển VLXKN của Chương trình phát triển VLXKN đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010.

Căn cứ Khoản 6 Điều 8 – Luật Doanh nghiệp có quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điểm e và Điểm g Khoản 2 Điều 31 – Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý VLXD có quy định nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất VLXD: “e)Tuân thủ các quy định về thanh tra, kiểm tra, chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;... g) Cung cấp đầy đủ các thông tin về hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm môi trường đối với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật”;

Vì sản phẩm vật liệu xây không nung là mặt hàng thuộc Chương trình phát triển vật liệu xây không nung, được bắt buộc hoặc khuyến khích sử dụng tùy theo đối tượng công trình theo quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Xây dựng về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng; Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm VLXKN tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ VLXKN theo biểu mẫu Phiếu điều tra của Viện Vật liệu xây dựng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn (Mục Vật liệu xây dựng).

Đề nghị các đơn vị gửi thông tin về Trung tâm Dự báo và Quy hoạch Phát triển Vật liệu xây dựng – Viện Vật liệu xây dựng, địa chỉ số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (điện thoại: 0912486756, email: thinhvibm@gmail.com) trước ngày 10 tháng 10 năm 2018; đồng thời gửi 01 bản (cả văn bản và tệp dữ liệu qua thư điện tử) về Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3 (Phòng Vật liệu xây dựng, điện thoại: 028.39326214 – 748, 749, email: qlvlxd.sxd@tphcm.gov.vn) để theo dõi, tổng hợp và báo cáo

Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp quan tâm thực hiện và tích cực phối hợp.

Đính kèm:

Phiếu điều tra tình hình sản xuất và tiêu thụ gạch đất sét nung và vật liệu xây không nung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Nguồn: Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 403
Tin đã đưa