Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 12202/SXD-VLXD ngày 14/8/2017 về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với hàng hóa xi măng poóc lăng của 02 doanh nghiệp tại Philipines do Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng 3 chứng nhận hợp quy
Thứ tư, 16/08/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 12202/SXD-VLXD ngày 14/8/2017 về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với hàng hóa xi măng poóc lăng của 02 doanh nghiệp tại Philipines do Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng 3 chứng nhận hợp quy

Số lượng lượt xem: 242
Tin đã đưa