Vật liệu xây dựng

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Công văn số 12207/SXD-VLXD ngày 10/8/2023 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm đá ốp lát tự nhiên của Công ty TNHH Đầu tư 3V sản xuất
Thứ hai, 14/08/2023, 00:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Công văn số 12207/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 79
Tin đã đưa