Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 12544/SXD-VLXD ngày 18/10/2018 của Sở Xây dựng về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 17/7/2018 của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng
Thứ năm, 18/10/2018, 09:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 12544/SXD-VLXD ngày 18/10/2018 của Sở Xây dựng về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 17/7/2018 của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, Chính phủ có ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh một số lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018. Liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng, Khoản 3 Điều 3 - Nghị định số 100/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ Điều 27 và Điều 34 - Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Theo đó, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018, không còn quy định về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại Điều 27 và yêu cầu về kinh doanh vật liệu xây dựng quy định tại Điều 34 của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP.

Thực hiện chức năng tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng triển khai, phổ biến quy định mới nêu trên đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để nghiên cứu, phổ biến và thực hiện cho phù hợp quy định./.

Số lượng lượt xem: 330
Tin đã đưa