Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 13029/SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai phần mềm tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu
Thứ ba, 28/12/2021, 01:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Công văn số 13029/SXD-VLXD

Thực hiện Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (mã số QCVN 16:2019/BXD);

Căn cứ Công văn số 4945/BXD-KHCN ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Xây dựng về việc vướng mắc, bất cập trong việc triển khai thực hiện QCVN 16:2019/BXD; Công văn số 741/BXD-KHCN ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD; Công văn số 4392/UBND-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) nhập khẩu;

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính liên quan thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhập khẩu, Sở Xây dựng đã xây dựng phần mềm tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Việc xây dựng và vận hành phần mềm nhằm:

- Cung cấp tiện ích cho các tổ chức, cá nhân: khai báo thông tin, xuất Giấy đăng ký theo mẫu quy định, được xác nhận đã đăng ký hồ sơ bằng chữ ký số, thuận lợi theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, nhận được kết quả trên phần mềm để cung cấp thông tin nhanh cho cơ quan hải quan…

- Đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông qua tích hợp thông tin do tổ chức, cá nhân khai báo.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân phối hợp, sử dụng thử nghiệm phần mềm (thực hiện đăng ký tài khoản dịch vụ và nộp hồ sơ theo địa chỉ trên), gửi ý kiến góp ý liên quan vận hành phần mềm về Sở Xây dựng theo link https://forms.gle/oiPvHzL6xdwVenT28, nhằm đáp ứng được nhu cầu của tổ chức, cá nhân và nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính nêu trên. Thời gian thử nghiệm và tiếp nhận góp ý đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Trường hợp có vướng mắc về đăng ký tài khoản dịch vụ và nộp hồ sơ trên phần mềm thử nghiệm, vui lòng liên hệ ông Hồ Trung Hiếu – chuyên viên Văn phòng Sở (điện thoại 0968.780.268).

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa VLXD trên địa bàn Thành phố sử dụng phần mềm nêu trên khi thực hiện đăng ký hồ sơ kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhập khẩu, theo Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng http://soxaydungtructuyen.hochiminhcity.gov.vn/. Thời gian vận hành chính thức phần mềm dự kiến kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Sở Xây dựng triển khai việc sử dụng phần mềm tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhập khẩu nêu trên; đề nghị các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa VLXD trên địa bàn Thành phố phối hợp thực hiện.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 321
Tin đã đưa