Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 14065/SXD-VLXD ngày 12/11/2018 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm kính dán an toàn nhiều lớp và kính phẳng tôi nhiệt
Thứ ba, 13/11/2018, 06:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 14065/SXD-VLXD ngày 12/11/2018 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm kính dán an toàn nhiều lớp và kính phẳng tôi nhiệt

Nguồn: Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 235
Tin đã đưa