Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 15342/SXD-VLXD ngày 11/12/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm cửa gỗ, cửa đi bằng khung nhựa cứng uPVC, bằng kim loại và bằng gỗ
Thứ năm, 13/12/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 15342/SXD-VLXD ngày 11/12/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm cửa gỗ, cửa đi bằng khung nhựa cứng uPVC, bằng kim loại và bằng gỗ 

Nguồn: Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 213
Tin đã đưa