Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 15561/SXD-VLXD ngày 31/12/2020 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 5931/BXD-KHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số vướng mắc trong việc triển khai thực hiện QCVN 16:2019/BXD
Thứ hai, 04/01/2021, 04:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 15561/SXD-VLXD về việc triển khai thực hiện Công văn số 5931/BXD-KHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số vướng mắc trong việc triển khai thực hiện QCVN 16:2019/BXD gửi các tổ chức chứng nhận sự phù hơp được chỉ định hoạt động trên địa bàn Thành phố; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Đính kèm file: Công văn số 15561/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 282
Tin đã đưa