Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 20276/SXD-VLXD ngày 27/12/2017 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm nhôm, hợp kim nhôm định hình và cửa đi, cửa sổ, cửa kim loại (cửa khung nhôm) gửi Công ty TNHH DV SX TM Kim Đỉnh
Thứ hai, 01/01/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 20276/SXD-VLXD ngày 27/12/2017 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm nhôm, hợp kim nhôm định hình và cửa đi, cửa sổ, cửa kim loại (cửa khung nhôm) gửi Công ty TNHH DV SX TM Kim Đỉnh

Số lượng lượt xem: 326
Tin đã đưa