Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 20530/SXD-VLXD ngày 29/12/2017 của Sở Xây dựng v/v đình chỉ Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm cửa đi, cửa sổ - cửa kim loại (sắt, nhôm) và bằng khung nhựa cứng U-PVC gửi Công ty TNHH TMDV SX và XNK Khánh Linh
Thứ tư, 10/01/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 20530/SXD-VLXD ngày 29/12/2017 của Sở Xây dựng v/v đình chỉ Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm cửa đi, cửa sổ - cửa kim loại (sắt, nhôm) và bằng khung nhựa cứng U-PVC gửi Công ty TNHH TMDV SX và XNK Khánh Linh

Số lượng lượt xem: 298
Tin đã đưa