Vật liệu xây dựng

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Công văn số 3089/SXD-VLXD ngày 26/3/2020 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ  công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Thành Long Bình
Thứ sáu, 27/03/2020, 06:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 3089/SXD-VLXD ngày 26/3/2020 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Thành Long Bình

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 645
Tin đã đưa