Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 3218/SXD-VLXD ngày 19/3/2018 của Sở Xây dựng v/v sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường
Thứ hai, 19/03/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 3218/SXD-VLXD ngày 19/3/2018 của Sở Xây dựng v/v sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường

Số lượng lượt xem: 230
Tin đã đưa