Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 373/SXD-VLXD ngày 11/01/2021 của Sở Xây dựng về việc có ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 về phê duyệt Đề án phát triển VLXD Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.
Thứ ba, 12/01/2021, 07:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 11/01/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 373/SXD-VLXD về việc có ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 về phê duyệt Đề án phát triển VLXD Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 gửi: Các Sở - ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố; Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng Thành phố; Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố; Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực VLXD tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân quận-huyện và các đơn vị liên quan có ý kiến góp ý đối với:

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án phát triển VLXD Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030;

- Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đề nghị gửi văn bản góp ý về Sở Xây dựng (Phòng Vật liệu xây dựng), số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028. 39 326 214 – số nội bộ 748, 749), đồng thời, hỗ trợ gửi tệp dữ liệu (định dạng word) về địa chỉ thư điện tử qlvlxd.sxd@tphcm.gov.vn để thuận lợi cho công tác tổng hợp, báo cáo; trước ngày 20/01/2021 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đính kèm file:

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án phát triển VLXD Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030;

- Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 421
Tin đã đưa