Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 3747/SXD-VLXD ngày 03/4/2018 của Sở Xây dựng v/v đình chỉ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm gạch gốm ốp lát ép bán khô do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 chứng nhận hợp quy gửi Công ty Cổ phần United Panels
Thứ năm, 05/04/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 3747/SXD-VLXD ngày 03/4/2018 của Sở Xây dựng v/v đình chỉ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm gạch gốm ốp lát ép bán khô do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 chứng nhận hợp quy gửi Công ty Cổ phần United Panels

Số lượng lượt xem: 384
Tin đã đưa