Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 397/SXD-VLXD ngày 10/01/2019 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm kính dán an toàn nhiều lớp và kính phẳng tôi nhiệt
Thứ năm, 10/01/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 397/SXD-VLXD ngày 10/01/2019 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm kính dán an toàn nhiều lớp và kính phẳng tôi nhiệt 

Nguồn: Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 175
Tin đã đưa