Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 398/SXD-VLXD ngày 10/01/2019 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm băng chặn nước PVC do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp cấp
Thứ năm, 10/01/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 398/SXD-VLXD ngày 10/01/2019 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm băng chặn nước PVC do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp cấp

Nguồn: Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 166
Tin đã đưa