Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 399/SXD-VLXD ngày 10/01/2019 của Sở Xây dựng v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ...
Thứ sáu, 11/01/2019, 06:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 399/SXD-VLXD ngày 10/01/2019 của Sở Xây dựng v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện “Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”

Số lượng lượt xem: 198
Tin đã đưa