Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 399/SXD-VLXD ngày 10/01/2019 của Sở Xây dựng v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện “Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”
Thứ năm, 10/01/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 396/SXD-VLXD ngày 10/01/2019 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa đi, cửa sổ - cửa kim loại (bằng khung nhôm, khung thép và khung nhựa cứng U-PVC)
Số lượng lượt xem: 157
Tin đã đưa