Vật liệu xây dựng

title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 4057/SXD-VLXD ngày 15/4/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Thứ năm, 15/04/2021, 01:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 15/4/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 4057/SXD-VLXD về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ gửi: Các Sở - ngành; Công an Thành phố; Cục Quản lý thị trường Thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Các Ban quản lý: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Khu Nam; Khu đô thị Tây Bắc; Khu công nghệ cao Thành phố; Các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố; Đầu tư các dự án ODA Thành phố; Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; Dự án đầu tư xây dựng khu vực thuộc quận - huyện.

Qua đó thông tin như sau:

"Ngày 24 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 428/UBND-ĐT về triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó tại mục 3, Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao Sở Xây dựng triển khai nội dung: “Không sử dụng cát, sỏi lòng sông có đủ chất lượng làm cát, sỏi xây dựng cho mục đích san lấp, cải tạo mặt bằng quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông”.

Liên quan đến nội dung nêu trên, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020). Thực hiện chức năng tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng đã có Công văn số 9833/SXD-VLXD ngày 27 tháng 8 năm 2020 triển khai, phổ biến Nghị định số 23/2020/NĐ-CP; trong đó có nhấn mạnh nội dung: “không sử dụng cát, sỏi lòng sông có đủ chất lượng làm cát, sỏi xây dựng cho mục đích san lấp, cải tạo mặt bằng được quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP”.

2. Đề nghị các Sở ngành; Cục Quản lý thị trường Thành phố; Công an Thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; các Ban quản lý; các tổ chức, cá nhân có liên quan:

- Nghiêm túc triển khai thực hiện quy định của Nghị định số 23/2020/NĐ-CP.

- Chủ động có giải pháp thích hợp với đặc thù của đơn vị để tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện quy định của Nghị định số 23/2020/NĐ-CP (có thể nghiên cứu, lồng ghép thông tin tuyên truyền tại phần lưu ý phù hợp trong giấy phép xây dựng, quyết định phê duyệt và các văn bản liên quan để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện).

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị nghiên cứu và chủ động tổ chức thực hiện."

Đính kèm file: Công văn số 4057/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 917
Tin đã đưa