Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 5205/SXD-VLXD ngày 16/5/2022 của Sở Xây dựng về việc góp ý dự thảo kế hoạch kiểm tra và cử nhân sự tham gia Đoàn kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Thứ hai, 16/05/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Công văn số 5205/SXD-VLXD;

- Dự thảo Kế hoạch;

- Phụ lục I - Danh sách công trình kiểm tra;

- Phụ lục II - Danh sách doanh nghiệp kiểm tra;

- Phụ lục III - Mẫu Báo cáo về công tác quản lý chất lượng VLXD sử dụng tại công trình xây dựng;

- Phụ lục IV - Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp năm 2022;

- Phụ lục V - Phân công trách nhiệm của thành viên Đoàn kiểm tra.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 131
Tin đã đưa