Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 6086/SXD-VLXD ngày 31/5/2018 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm gạch gốm ốp lát ép bán khô do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 chứng nhận hợp quy
Thứ hai, 04/06/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 6086/SXD-VLXD ngày 31/5/2018 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm gạch gốm ốp lát ép bán khô do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 chứng nhận hợp quy (gửi Công ty Cổ phần United Panels)

Số lượng lượt xem: 642
Tin đã đưa