Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 6215/SXD-VLXD ngày 04/6/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm phụ gia công nghệ cho xi măng do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 chứng nhận hợp quy
Thứ ba, 05/06/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

6/6/2018

Số lượng lượt xem: 405
Tin đã đưa