Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 6654/SXD-VLXD ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm đá ốp lát tự nhiên do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 chứng nhận hợp quy
Thứ năm, 14/06/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 6654/SXD-VLXD ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm đá ốp lát tự nhiên do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 chứng nhận hợp quy gửi Công ty sản xuất đá Granit - Trách nhiệm hữu hạn và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 2

Số lượng lượt xem: 494
Tin đã đưa