Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 6657/SXD-VLXD ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng poóc lăng và vật liệu chống thấm gốc xi măng – polyme
Thứ năm, 14/06/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 6657/SXD-VLXD ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng V/v thu hồi và hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng poóc lăng và vật liệu chống thấm gốc xi măng – polyme do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 chứng nhận hợp quy gửi Công ty TNHH Belux Việt Nam và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

Số lượng lượt xem: 404
Tin đã đưa