Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 6807/SXD-VLXD ngay 14/6/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 chứng nhận hợp quy
Thứ năm, 14/06/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 6807/SXD-VLXD ngay 14/6/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 chứng nhận hợp quy

Số lượng lượt xem: 147
Tin đã đưa