Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 6808/SXD-VLXD ngay 14/6/2018 của Sở Xây dựng V/v thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2
Thứ năm, 14/06/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 6808/SXD-VLXD ngay 14/6/2018 của Sở Xây dựng V/v thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

Số lượng lượt xem: 106
Tin đã đưa