Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 6910/SXD-VLXD ngày 23/6/2021 của Sở Xây dựng về việc góp ý dự thảo Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2021
Thứ năm, 24/06/2021, 06:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2021 về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó chỉ đạo: Dừng các hoạt động hội họp không cần thiết. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức các cuộc họp, sự kiện, đảm bảo không tập trung quá 10 người trong một phòng, ngoại trừ các cuộc họp đặc biệt quan trọng được chính quyền địa phương cho phép và phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế”.

Căn cứ Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Điều 16 - Quyết đnh s 15/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 ca y ban nhân dân Thành ph v vic ban hành Quy chế phi hp thc hin công b giá vật liệu xây dựng (VLXD) trên đa bàn Thành ph H Chí Minh (Quy chế phối hợp kèm theo Quyết đnh s 15/2018/QĐ-UBND);

Để có cơ sở ban hành Thông báo công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2021; Sở Xây dựng đề nghị các thành viên Tổ công tác liên ngành và Tổ giúp việc Tổ công tác công bố giá VLXD (theo danh sách đính kèm) có ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông báo công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2021 theo Phiếu ý kiến đính kèm;

(Dự thảo hiện được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/web, mục Góp ý).

Đề nghị các thành viên quan tâm, gửi Phiếu ý kiến về Sở Xây dựng (Phòng Vật liệu xây dựng, số 60 đường Trương Định, phường Võ Thị Sáu, Quận 3) trước ngày 30 tháng 6 năm 2021. Đồng thời, đề nghị hỗ trợ chuyển dữ liệu qua địa chỉ thư điện tử qlvlxd.sxd@tphcm.gov.vn để thuận lợi cho công tác tổng hợp.

Mọi thông tin cần trao đổi trực tiếp, đề nghị các đơn vị liên hệ Phòng Vật liệu Xây dựng – Sở Xây dựng qua số điện thoại 39.326.214, số nội bộ 748 hoặc 749, số fax 39.325.269 (cán bộ phụ trách: Bà Nguyễn Thị Huyền Hân – Chuyên viên).

Đính kèm file: Công văn số 6910/SXD-VLXD, Phiếu ý kiến và Dự thảo tại đây.

 

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 701
Tin đã đưa