Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 7146/SXD-VLXD ngày 16/6/2022 của Sở Xây dựng về việc triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Thứ hai, 20/06/2022, 10:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Công văn số 7146/SXD-VLXD;

- Quyết định số 100/QĐ-TTg;

- Quyết định số 1039/QĐ-UBND;

- Quyết định số 1040/QĐ-UBND.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 73
Tin đã đưa