Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 753/SXD-VLXD ngày 19 tháng 01 năm 2022 về việc triển khai, phổ biến Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030
Thứ năm, 20/01/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 23 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2171/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) tại Việt Nam đến năm 2030, có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Thực hiện chức năng tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng triển khai, phổ biến Quyết định số 2171/QĐ-TTg nêu trên; đề nghị các Sở ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, các Ban quản lý dự án, các hội, hiệp hội triển khai, thông tin đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh VLXD, các chủ đầu tư công trình xây dựng và tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc phạm vi quản lý để nghiên cứu, tổ chức thực hiện, nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực VLXD trên địa bàn Thành phố được thống nhất và đúng quy định.

Một số nội dung trọng tâm của Quyết định số 2171/QĐ-TTg như sau:

1. Quan điểm:

a) Phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) thành một ngành công nghiệp tiên tiến, hiện đại; phù hợp với Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đáp ứng nhu cầu sử dụng của xã hội; sử dụng hiệu quả tài nguyên đất nông nghiệp, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường;

b) Phát huy sản xuất các cơ sở sản xuất hiện có, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường; đa dạng hóa về chủng loại sản phẩm phù hợp với thực tế thi công các công trình xây dựng theo hướng nâng cao năng suất, đáp ứng yêu cầu về chất lượng;

c) Ưu tiên phát triển các sản phẩm vật liệu nhẹ, các cấu kiện kích thước lớn để góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành xây dựng;

d) Tận dụng tối đa các nguồn phế thải có thể tái chế, tái sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất VLXKN;

đ) Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật liệu xây không nung.

2. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung

Đẩy mạnh sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung để thay thế gạch đất sét nung, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất nông nghiệp, giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường; tận dụng phế thải từ các ngành công nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu, đem lại hiệu quả kinh tế chung cho toàn xã hội.

b) Mục tiêu cụ thể

Đẩy mạnh sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế một phần gạch đất sét nung đạt tỷ lệ: 35 - 40% vào năm 2025, 40 - 45% vào năm 2030 trong tổng số vật liệu xây, đảm bảo tỷ lệ sử dụng VLXKN trong các công trình theo quy định;

Giảm phát thải khí CO2 vào năm 2025 là trên 2,5 triệu tấn/năm và năm 2030 là trên 3,0 triệu tấn/năm (so với sản xuất gạch nung với khối lượng tương đương).

c) Định hướng đầu tư phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung đến năm 2030

Đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng. Tăng cường đầu tư phát triển sản xuất các chủng loại sản phẩm VLXKN tấm lớn, sản phẩm nhẹ, tính năng cao, phù hợp với điều kiện nguyên vật liệu và nhu cầu thị trường.

3. Quy định tỷ lệ sử dụng VLXKN trong công trình xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Giai đoạn đến năm 2025:

+ Đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, tỷ lệ sử dụng VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây tối thiểu 90%.

+ Các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây, trong đó ưu tiên sử dụng cấu kiện nhẹ, kích thước lớn.

- Giai đoạn đến năm 2030:

+ Đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, sử dụng 100% VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây;

+ Các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 90% VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây.

(Nội dung chi tiết Quyết định số 2171/QĐ-TTg, quý cơ quan, đơn vị có thể tham khảo trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/web/, mục Hệ thống văn bản, ô tin “Văn bản quy phạm pháp luật”).

Sở Xây dựng triển khai, phổ biến Quyết định số 2171/QĐ-TTg để các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và thực hiện cho phù hợp quy định.

Đính kèm file:

- Quyết định số 2171/QĐ-TTg;

- Công văn số 753/SXD-VLXD.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 377
Tin đã đưa