Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 7739/SXD-VLXD ngày 05/7/2018 của Sở Xây dựng v/v triển khai, phổ biến Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/4/2018 của UBND TP v/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 10/07/2018, 00:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 7739/SXD-VLXD ngày 05/7/2018 của Sở Xây dựng v/v triển khai, phổ biến Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/4/2018 của UBND TP v/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Phụ lục Các tổ chức, cá nhân tham gia công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố triển khai Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/4/2018 của UBND TP

Nguồn: Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 315
Tin đã đưa