Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 4688/SXD-VLXD ngày 23/4/2018 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng- polyme và bột bả tường gốc xi măng poóc lăng
Thứ sáu, 27/04/2018, 08:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 4688/SXD-VLXD ngày 23/4/2018 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng- polyme và bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

Nguồn: Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 384
Tin đã đưa