Vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Hướng dẫn mẫu biểu tham gia công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 15/09/2020, 06:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 7739/SXD-VLXD ngày 05/7/2018 của Sở Xây dựng v/v triển khai, phổ biến Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phụ lục. Mẫu công văn đề nghị công bố giá vật liệu xây dựng.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 10616
Tin đã đưa