Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 7787/SXD-VLXD ngày 06/7/2018 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng póoc lăng và vật liệu chống thấm gốc xi măng - polime
Thứ hai, 09/07/2018, 02:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 7787/SXD-VLXD ngày 06/7/2018 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng póoc lăng và vật liệu chống thấm gốc xi măng - polime gửi Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Mỹ Coat

Nguồn: Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 349
Tin đã đưa