Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 7790/SXD-VLXD ngày 06/7/2018 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng khung nhôm và bằng khung nhựa cứng U-PVC gửi Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nhật Tiệp
Chủ nhật, 08/07/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 7790/SXD-VLXD ngày 06/7/2018 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng khung nhôm và bằng khung nhựa cứng U-PVC gửi Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nhật Tiệp 

Nguồn: Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 344
Tin đã đưa