Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 8138/SXD-VLXD ngày 28/7/2021 của Sở Xây dựng về việc phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu vật liệu xây dựng trong giai đoạn giãn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ năm, 29/07/2021, 01:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 28/7/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 8138/SXD-VLXD về việc phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu vật liệu xây dựng trong giai đoạn giãn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file: Công văn số 8138/SXD-VLXD.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố, đề nghị tổ chức, cá nhân vui lòng gửi 03 bản Giấy đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu, để Sở Xây dựng gửi 01 bản chính cho cơ quan hải quan.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 1262
Tin đã đưa