Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 8420/SXD-VLXD ngày 13/8/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai, phổ biến Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 16/08/2021, 00:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 10 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021, thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). Các quy định tại Chỉ thị số 23/2011/CT-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Thực hiện chức năng tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng và VLXD trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng triển khai, phổ biến Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND nêu trên.

(Nội dung chi tiết Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND, quý cơ quan, đơn vị có thể tham khảo trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/web; tại mục “Văn bản quy phạm pháp luật”).

Sở Xây dựng triển khai, phổ biến Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND để các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, phối hợp thực hiện, nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực VLXD trên địa bàn Thành phố được thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 361
Tin đã đưa