Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 8494/SXD-VLXD ngày 23/7/2018 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với hàng hóa tấm xi măng sợi của Giấy chứng nhận số 70-16(SCG01-2016) và số 70-16(SCG02-MR1-2016)
Thứ hai, 23/07/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 8494/SXD-VLXD ngày 23/7/2018 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với hàng hóa tấm xi măng sợi của Giấy chứng nhận số 70-16(SCG01-2016) và số 70-16(SCG02-MR1-2016) do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cấp gửi Công ty TNHH Tân Y, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Xây dựng An Vinh và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

Số lượng lượt xem: 351
Tin đã đưa