Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 8871/SXD-VLXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng về việc triển khai, phổ biến Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28 tháng 3 năm 2019; Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Bộ Xây dựng
Thứ hai, 22/07/2019, 06:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 8871/SXD-VLXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng về việc triển khai, phổ biến Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28 tháng 3 năm 2019; Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Nguồn: Phòng vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 990
Tin đã đưa