Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 8877/SXD-VLXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp gửi Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Xi măng SCG Việt Nam
Thứ hai, 22/07/2019, 06:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 8877/SXD-VLXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm  xi măng poóc lăng hỗn hợp gửi Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Xi măng SCG Việt Nam

Nguồn: Phòng vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 644
Tin đã đưa