Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 9462/SXD-VLXD ngày 13/10/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030
Thứ sáu, 15/10/2021, 01:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 13/10/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 9462/SXD-VLXD về việc triển khai Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030.

Đính kèm file: Công văn số 9462/SXD-VLXD.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 196
Tin đã đưa