Vật liệu xây dựng

title Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Triển khai, phổ biến Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Thứ ba, 01/09/2020, 02:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 31/8/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 9957/SXD-VLXD về việc triển khai, phổ biến Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.

Đính kèm file: 

Công văn 9957/SXD-VLXD;

Quyết định số 1266/QĐ-TTg.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 1569
Tin đã đưa