Vật liệu xây dựng

title Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy

Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện thử nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD
Chủ nhật, 04/03/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện thử nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD

Nguồn: Phòng Vật liệu xây dựng
Số lượng lượt xem: 1521
Tin đã đưa