Vật liệu xây dựng

title Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy

Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm / chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD
Thứ ba, 18/04/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm / chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD

Các Quyết định chỉ định của Bộ Xây dựng file 1,file 2

Nguồn: Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 1193